பொருளடக்கத்திற்கு தாவுக

Ara amizthu

ஓம்

ஆரா அமிழ்து

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

செய்தி மூலம்: தர்மசக்கரம்

பூஜ்யஸ்ரீ சித்பவானந்த சுவாமிகள் சேலம் அத்வைத ஆச்ரமத்துக்கு விஜயம் செய்திருந்தார்கள். இது நடந்தது சுவாமிகள் மகாசமாதி அடைவதற்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் இருக்கும்.

சுவாமிகள் சேலம் வந்திருப்பதறிந்த அன்பர்கள் நாமக்கல், ஈரோடு, கோவை மற்றும் தர்மபுரி பகுதியில் வசிப்பவர்கள் தம் நண்பர்களுக்கும் தெரிவித்து வருவித்திருந்தார்கள்.

அப்படி வந்திருந்தவர்களுள் பழைய குருகுல மாணவர்கள் நிறைய பேர் வந்திருந்தனர். அன்பர்கள் பழைய மாணவர்கள் எல்லோரும் சுவாமிகளின் திருப்பாதங்களைத்தொட்டு பணிந்து சென்றனர்.

அன்று சுவாமிகளுடன் திரு அவினாசிலிங்கம் அவர்களும் அமர்ந்திருந்தார்கள். அவர் சுவாமியின் கல்லூரித் தோழர். அந்நாளில் சென்னை ராமகிருஷ்ண மடத்துக்கு இருவரும் சென்று வருவார்கள். அங்குத்தான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் நேர் சீடர்களின் தரிசனத்தை முதன் முதலாக இருவரும் பெற்றர்கள். பழைய சம்பவங்களை திரு அவினாசிலிங்கம் அவர்கள் அசை போட்டுக்கொண்டே மௌனமாக அமர்ந்திருந்தார்.

சுவாமிகளின் திருமுகத்தையே  அடிக்கடி பார்ப்பதும் பிறகு சிறிது தியானம் செய்வது போல இருப்பதுமாகவே அவர் இருந்தார்.

வழவழ கொழகொழ பேச்சு என்பது எப்போதும் சுவாமிகளிடம் கிடையவே கிடையாது. அன்று வந்திருந்த அன்பர்களிடம் ஓரிரு வார்த்தைகள், “நல்லது. எப்போது வந்தீர்கள்?

வீட்டில் அனைவரும் நலமா?” என்று குடும்ப நலம் விசாரித்து அனுப்பினார்.

திரு அவினாசிலிங்கம் அவர்கள் ஏதோ சுவாமிகளிடம் கேட்கவேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டே இருக்கிறார் என்பதை அவர் முகக் குறிப்பில் தெரிந்தது.

அன்பர்கள் பலரும் சென்றபிறகு குருகுலத்தில் படித்த ஓரிரு மாணவர்கள் மட்டுமே இருக்கும்போது திரு அவினாசிலிங்கம் அவர்கள், “சுவாமி, வெளியூரிலிருந்து வந்த அன்பர்கள் தங்களுக்குப் பாத நமஸ்காரம் செய்தார்கள். ஆனால், நீங்கள் ஒருவரைக் கூட வாழ்த்த வில்லையே ஏன்?” என்றார்.

இப்படி ஒரு கேள்வியை இவர் கேட்கிறாரே என்று குருகுல மாணவர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

சுவாமிகளின் நீண்ட கரங்கள் இரண்டும் தங்களின் சிரசில் பட்டு சிறப்புற்றவர்கள் அம்மாணவர்கள். சுவாமிகளின் தோளில் தோரணமாகத் தொங்கி விளையாடியவர்கள். சுவாமிகளுடன் வாழ்ந்தவர்களின் மனதில் எழுந்த அதிர்ச்சி அலைகள் அடங்கும் பொழுதே சுவாமிகள் அவரிடம் கூறினார்,”  அப்படிச் செய்தால் அது அர்த்தமற்றது. அவரவர்கள் செய்த வினைப் பயனை அவரவர்கள் அனுபவித்துத் தான் ஆகவேண்டும்.”கிரிஸ்தவ மதம் தவிர வேறு எந்த மதமும் பாபம் செய்தவர்களை மன்னிப்பதில்லை/” என்றார். அந்த பதிலைக்கேட்டு அனைவரும் முகம் மலர்ந்தனர். சுவாமிகளின் நண்பரும் அதன் பொருளை உணர்தனர்.

வெ.சுப்பிரமணியன் ஓம்

ஆரா அமிழ்து

ஓம்

ஆரா அமிழ்து

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

செய்தி மூலம்: தர்மசக்கரம்

பூஜ்யஸ்ரீ சித்பவானந்த சுவாமிகள் சேலம் அத்வைத ஆச்ரமத்துக்கு விஜயம் செய்திருந்தார்கள். இது நடந்தது சுவாமிகள் மகாசமாதி அடைவதற்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் இருக்கும்.

சுவாமிகள் சேலம் வந்திருப்பதறிந்த அன்பர்கள் நாமக்கல், ஈரோடு, கோவை மற்றும் தர்மபுரி பகுதியில் வசிப்பவர்கள் தம் நண்பர்களுக்கும் தெரிவித்து வருவித்திருந்தார்கள்.

அப்படி வந்திருந்தவர்களுள் பழைய குருகுல மாணவர்கள் நிறைய பேர் வந்திருந்தனர். அன்பர்கள் பழைய மாணவர்கள் எல்லோரும் சுவாமிகளின் திருப்பாதங்களைத்தொட்டு பணிந்து சென்றனர்.

அன்று சுவாமிகளுடன் திரு அவினாசிலிங்கம் அவர்களும் அமர்ந்திருந்தார்கள். அவர் சுவாமியின் கல்லூரித் தோழர். அந்நாளில் சென்னை ராமகிருஷ்ண மடத்துக்கு இருவரும் சென்று வருவார்கள். அங்குத்தான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் நேர் சீடர்களின் தரிசனத்தை முதன் முதலாக இருவரும் பெற்றர்கள். பழைய சம்பவங்களை திரு அவினாசிலிங்கம் அவர்கள் அசை போட்டுக்கொண்டே மௌனமாக அமர்ந்திருந்தார்.

சுவாமிகளின் திருமுகத்தையே  அடிக்கடி பார்ப்பதும் பிறகு சிறிது தியானம் செய்வது போல இருப்பதுமாகவே அவர் இருந்தார்.

வழவழ கொழகொழ பேச்சு என்பது எப்போதும் சுவாமிகளிடம் கிடையவே கிடையாது. அன்று வந்திருந்த அன்பர்களிடம் ஓரிரு வார்த்தைகள், “நல்லது. எப்போது வந்தீர்கள்?

வீட்டில் அனைவரும் நலமா?” என்று குடும்ப நலம் விசாரித்து அனுப்பினார்.

திரு அவினாசிலிங்கம் அவர்கள் ஏதோ சுவாமிகளிடம் கேட்கவேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டே இருக்கிறார் என்பதை அவர் முகக் குறிப்பில் தெரிந்தது.

அன்பர்கள் பலரும் சென்றபிறகு குருகுலத்தில் படித்த ஓரிரு மாணவர்கள் மட்டுமே இருக்கும்போது திரு அவினாசிலிங்கம் அவர்கள், “சுவாமி, வெளியூரிலிருந்து வந்த அன்பர்கள் தங்களுக்குப் பாத நமஸ்காரம் செய்தார்கள். ஆனால், நீங்கள் ஒருவரைக் கூட வாழ்த்த வில்லையே ஏன்?” என்றார்.

இப்படி ஒரு கேள்வியை இவர் கேட்கிறாரே என்று குருகுல மாணவர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

சுவாமிகளின் நீண்ட கரங்கள் இரண்டும் தங்களின் சிரசில் பட்டு சிறப்புற்றவர்கள் அம்மாணவர்கள். சுவாமிகளின் தோளில் தோரணமாகத் தொங்கி விளையாடியவர்கள். சுவாமிகளுடன் வாழ்ந்தவர்களின் மனதில் எழுந்த அதிர்ச்சி அலைகள் அடங்கும் பொழுதே சுவாமிகள் அவரிடம் கூறினார்,”  அப்படிச் செய்தால் அது அர்த்தமற்றது. அவரவர்கள் செய்த வினைப் பயனை அவரவர்கள் அனுபவித்துத் தான் ஆகவேண்டும்.”கிரிஸ்தவ மதம் தவிர வேறு எந்த மதமும் பாபம் செய்தவர்களை மன்னிப்பதில்லை/” என்றார். அந்த பதிலைக்கேட்டு அனைவரும் முகம் மலர்ந்தனர். சுவாமிகளின் நண்பரும் அதன் பொருளை உணர்தனர்.

வெ.சுப்பிரமணியன் ஓம்

பழனி

ஓம்

பழனியின் மற்றொரு பெயர் திருவாவினன்குடி. இவ்விடத்தில் ஏற்கனவே மஹாவிஷ்ணுவால்  அனுப்பப்பட்ட மகாலக்ஷ்மியும்,பூமாதேவியும், விஸ்வாமித்திரரின் படையை வென்ற அகங்காரத்தால் தன் வலிமை இழந்த காமதேனுவும், தன்னால்தான் உயிகள் அனைத்தும் வாழ்கின்றன என்று கர்வம் கொண்டு சிவனால் சபிக்கப்பட்ட சுரியனும், தட்ச யாகத்தில் பங்கு கொண்டு வீரபத்திர மூர்த்தியால் தண்டிக்கப்பட்டு ஒளியிழந்த அக்னியும் இங்கு முருகனை வழிபட்டு தம தமது குறைகள் நீங்கப் பெறனர். இவர்கள் வழிபட்டதைக் குறிக்கும் வகையில் அவர்களுடைய பெயர்களாலேயே திருவாவினன்குடி என்று அழைக்கப் படுகிறது. (திரு) மஹாலக்ஷ்மி (ஆ)   காமதேனு (இனன்) சூரியன் (கு) பூமாதேவி (டி) அக்னி.

அறுபடை வீடுகளில் ஒன்று திருவாவினன்குடி. தான். அந்தக் கோயில் பழனியில் அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ளது.

வெ.சுப்பிரமணியன் ஓம்

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.

Fwd: Birth day wishes


———- Forwarded message ———-
From: Subramanian Padmagirisan <padmagirisan.subramanian@gmail.com>
Date: Thu, Aug 18, 2011 at 4:43 PM
Subject: Re: Birth day wishes
To: Venkatachalam Subramanian <v.dotthusg@gmail.com>

Hello Thatta!

Thank you so much for your birthday wishes! I really appreciate the guidance you have shown me throughout my life and I hope to see you soon in december!
Subra

On Wed, Aug 17, 2011 at 8:43 AM, Venkatachalam Subramanian <v.dotthusg@gmail.com> wrote:

adayaranumon.blogspot.com

My notes

Read Later

When
The school reopened in June,
And we settled in our new desks and
benches!

When we queued up in book depot,
And got our new books
and notes!

When we wanted two Sundays and no Mondays, yet
managed to line up daily for the morning prayers.
We learnt writing with
slates and pencils, and
Progressed To fountain pens and ball pens and then Micro tips!

When we began drawing with crayons and evolved to
Color pencils and finally sketch pens!
When we started calculating
first with tables and then with
Clarke's tables and advanced to
Calculators and computers!

When we chased one another in the
corridors in Intervals, and returned to the classrooms
Drenched in sweat!

When we had lunch in classrooms, corridors,
Playgrounds,
under the trees and even in cycle sheds!
When all the colors in the world,
Decorated the campus on the Second Saturdays!

When a single P.T. period in the week's Time Table,
Was awaited more eagerly than the monsoons!
When cricket was played with writing pads as bats,
And Neckties and socks rolled into balls!

When few played
'kabadi' and 'Kho-Kho' in scorching sun,
While others simply played
'book cricket' in the
Confines of classroom!

Of fights but no conspiracies,
Of Competitions but seldom jealousy!

When we used to
watch Live Cricket telecast,
In the opposite house in Intervals and Lunch breaks!

When few rushed at 3:45 to
'Conquer' window seats in our School bus!
While few others had 'Big Fun', 'peppermint' ,
'kulfi', ' milk ice !' and 'sharbat !' at 4o Clock!

Gone are the days
Of Sports Day,
and the annual School Day ,
And the one-month long
preparations for them.

Gone are the days
Of the stressful Quarterly,
Half Yearly and Annual Exams, And the most
enjoyed holidays after them!

Gone are the days
Of tenth and twelfth standards, when
We Spent almost the whole year writing revision tests!

We learnt,
We enjoyed,
We played,
We won,
We lost,
We laughed,
We cried,
We fought,
We thought..

With so much fun in them, so many friends,
So much experience, all this and more!

Gone are the days
When we used
to talk for hours with our friends!
Now we don't have time to say a `Hi'!

Gone are the days
When we played games on the road!
Now we
Code on the road with laptop!

Gone are the days
When we saw stars Shining at Night!
Now we see stars when our code doesn't Work!

Gone are the days
When we sat to chat with Friends on grounds!
Now we chat in chat rooms……. !

Gone are the days
Where we
studied just to pass!
Now we study to save our job!

Gone are the days
Where we had no money in our pockets and still fun filled on our hearts!!
Now we have the atm as well as credit card but with an empty heart!!

Gone are the days
Where we shouted on the road!
Now we don't shout even at home

Gone are the days
Where we got lectures from all!
Now we give lectures to all… like the one I'm doing now….!!

Gone are the days
But not the memories, which will be
Lingering in our hearts for ever and ever and
Ever and ever and ever …..

Gone are the Days…. But still there are lot more Days to come in our Life!!
NO MATTER HOW BUSY YOU ARE ,

DONT FORGET TO

LIVE THE LIFE THAT STILL

EXISTS…… .

Aum
Thatha

Fwd: Yajur Veda Avani Avittam/Upakarma (Japa Vidhi) Mp3 / Doc


Yajur Veda Avani Avittam/Upakarma  (Japa Vidhi) 

(this info. is for those of us who conduct this annual ritual)
 
In .doc format
—————–
 
Avani Avittam/Upakarma Procedure (Includes Sandhya Vandanam and other Nithya Karmas) – http://www.mediafire.com/?b76qlfgou6mdk

 
Yajur Veda Avani Avittam or Upakarma and Gayathri Japam 2011.doc
http://www.mediafire.com/?tt169rc1r1f3pjt
 
In mp3 format
—————–
 
01 Introduction.mp3                       
http://www.mediafire.com/?5bkhpgs808r1ohh
02 Yajnopaveetha dharanam.mp3    http://www.mediafire.com/?4fu5fh5bb4afyqr
03 Samidha danam.mp3                 http://www.mediafire.com/?3p4matmwqiaptyc
04 Kamokarsheet Japam.mp3          http://www.mediafire.com/?y2h6p12531ycwkd
05 Brahma Yajnam.mp3                  http://www.mediafire.com/?awrfp7u9n5xxh9t
12 Kanda Rishi Tharpanam.mp3       http://www.mediafire.com/?7oomvbskeb9kuhd
13 Veda Arambham.mp3                 http://www.mediafire.com/?dsa72pdo9hx2drd
14 Upayana Danam.mp3                  http://www.mediafire.com/?y63y8dpkp345duk
15 Gayatri Maha Mantra Japam.mp3 http://www.mediafire.com/?b7sr6uq9d6egf8b
16 Mangalam.mp3                          http://www.mediafire.com/?44j9p9cz1a5ekvg
 
Regards.
 

“புழுவாய்ப் பிறக்கினும் புண்ணியாவுன்னடி
யென்மனத்தே வழுவா திருக்க வரந்தர வேண்டும்”

OM NAMASHIVAYA
ALAYA KAINKARYA SATH SANGAM
FLAT 4 SUBHIKSHAM NO 8 BANK OF INDIA COLONY ASHOK NAGAR CHENNAI 600 083 PHONE 2371 5585 9543715552, 9444272190
visit link
http://kalpoonditemple@yahoogroups.com

பிற மொழி தளங்களை தாய்மொழியில் படிக்க……

suryakannan.blogspot.com

பிற மொழி தளங்களை தாய்மொழியில் படிக்க பயனுள்ள பன்மொழி நீட்சி!

by சூர்யா ௧ண்ணன்  •  Dec. 8, 2010 Read Later

“யாதும் ஊரே; யாவரும் கேளீர்;” 

                                                                     புறநானூறு – கணியன் பூங்குன்றனார்

நம்மில் பெரும்பாலோனோர் தங்களது தாய்மொழியும் அத்துடன் ஆங்கிலம் மட்டுமே எழுதப்படிக்க தெரிந்துள்ளோம். ஆனால் ஒரு சில மொழிகளை மற்றவர்கள் பேசும் பொழுது நம்மால் எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.

ஆனால் இன்றைய இணைய உலகில் பல மொழிகளிலும் தரமான வலைப்பக்கங்கள் விரவிக் கிடக்கின்றன. நமது தாய்மொழி  அல்லது நம்மால் படிக்க தெரிந்த மொழி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் மட்டும் தான் நம்மால் வலைப்பக்கங்களில் படிக்க முடிகிறது. 

ஆனால் பெரும்பாலான ஆங்கிலம் தவிர்த்த வலைப்பக்கங்கள் Transliteration முறையிலேயே குறிப்பிட்ட மொழிகளில் உருவாக்கப்படுகின்றன. இப்படியாக உள்ள பல பயனுள்ள வேற்றுமொழி (மலையாளம், ஹிந்தி, கன்னடம், தெலுங்கு…) வலைப்பக்கங்களை எளிதாக படிக்க நெருப்பு நரி உலாவிக்கான ஒரு பயனுள்ள நீட்சி உங்களுக்காக.. (தரவிறக்க சுட்டி இறுதியில் தரப்பட்டுள்ளது. 

இந்த நீட்சி உங்களுக்கு எப்படி உதவப் போகிறது என்பதை பார்க்கலாம். உதாரணமாக உங்களுக்கு மலையாள மொழியின் வார்த்தைகளுக்கான பொருள் உங்களுக்கு தெரியும். மற்றவர்கள் அம்மொழியில் பேசும் பொழுது உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் மலையாளம் படிக்க வராது என்று வைத்துக் கொள்வோம். மலையாளத்தில் உள்ள வலைப்பக்கத்தை Transliteration முறையில் தமிழில் மாற்றிக்கொண்டால் அதை எளிதாக படித்துக் கொள்ள இயலும். இதைத்தான் இந்த NHM IndicTransliterator நீட்சி செய்கிறது. 

இந்த நீட்சி தற்பொழுது Tamil, Telugu, Hindi, Kannada, Malayalam, Diacritic, Roman ஆகிய 7 மொழிகளில் சிறப்பாக வேலை செய்கிறது. இந்த நீட்சியை கீழே உள்ள சுட்டியிலிருந்து தரவிறக்கி உங்கள் நெருப்புநரி உலாவியில் நிறுவிக்கொள்ளும் பொழுது, வரும் பிழைச்செய்தியில் Add to FireFox பொத்தானை க்ளிக் செய்து நிறுவிய பிறகு உலாவியை ரீஸ்டார்ட் செய்ய வேண்டியிருக்கும்.

இந்த நீட்சிக்கான விளக்கத்தை மலையாள வலைபக்கத்தில் இயக்கி பார்க்கலாம் (பிற மொழிகளில் எதுவும் சரியாக தெரியாது.. ஹி.. ஹி! ) நான் இதை சோதித்துப் பார்க்க www.mangalam.com என்ற மலையாள பத்திரிக்கையின் வலைபக்கத்தை திறந்துள்ளேன்.

இந்த பக்கத்தில் ஏதாவது டெக்ஸ்டின் மீது மவுசின் வலது பட்டனை க்ளிக் செய்து, திறக்கும் Context menu வில், NHM Transliterator -> Malayalam to -> Tamil என்பதை க்ளிக் செய்யுங்கள்.

அவ்வளவுதான் இனி ஒரு சில நொடிகளில் மொழிமாற்றத்தை திரையில் காணலாம்.

இதே போன்று பிறமொழி தளங்களிலும் செய்து பயன் பெறலாம்.

சரி இந்த வழியில் நமது தமிழ் வலைப்பூக்களை பிறமொழியில் கண்டால் எப்படி இருக்கும்.. முயற்சித்துப் பாருங்கள்.

இது எப்படி இருக்கு?…

 


Devices

Sign Up & Read Comfortably—Anytime, Anywhere

A subscription to Readability offers great features for mobile reading, saving articles for later and supporting the writers you enjoy. Learn More »

«

பிற மொழி தளங்களை தாய்மொழியில் படிக்க……

suryakannan.blogspot.com

பிற மொழி தளங்களை தாய்மொழியில் படிக்க பயனுள்ள பன்மொழி நீட்சி!

by சூர்யா ௧ண்ணன்  •  Dec. 8, 2010 Read Later

"யாதும் ஊரே; யாவரும் கேளீர்;" 

                                                                     புறநானூறு – கணியன் பூங்குன்றனார்

நம்மில் பெரும்பாலோனோர் தங்களது தாய்மொழியும் அத்துடன் ஆங்கிலம் மட்டுமே எழுதப்படிக்க தெரிந்துள்ளோம். ஆனால் ஒரு சில மொழிகளை மற்றவர்கள் பேசும் பொழுது நம்மால் எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.

ஆனால் இன்றைய இணைய உலகில் பல மொழிகளிலும் தரமான வலைப்பக்கங்கள் விரவிக் கிடக்கின்றன. நமது தாய்மொழி  அல்லது நம்மால் படிக்க தெரிந்த மொழி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் மட்டும் தான் நம்மால் வலைப்பக்கங்களில் படிக்க முடிகிறது. 

ஆனால் பெரும்பாலான ஆங்கிலம் தவிர்த்த வலைப்பக்கங்கள் Transliteration முறையிலேயே குறிப்பிட்ட மொழிகளில் உருவாக்கப்படுகின்றன. இப்படியாக உள்ள பல பயனுள்ள வேற்றுமொழி (மலையாளம், ஹிந்தி, கன்னடம், தெலுங்கு…) வலைப்பக்கங்களை எளிதாக படிக்க நெருப்பு நரி உலாவிக்கான ஒரு பயனுள்ள நீட்சி உங்களுக்காக.. (தரவிறக்க சுட்டி இறுதியில் தரப்பட்டுள்ளது. 

இந்த நீட்சி உங்களுக்கு எப்படி உதவப் போகிறது என்பதை பார்க்கலாம். உதாரணமாக உங்களுக்கு மலையாள மொழியின் வார்த்தைகளுக்கான பொருள் உங்களுக்கு தெரியும். மற்றவர்கள் அம்மொழியில் பேசும் பொழுது உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் மலையாளம் படிக்க வராது என்று வைத்துக் கொள்வோம். மலையாளத்தில் உள்ள வலைப்பக்கத்தை Transliteration முறையில் தமிழில் மாற்றிக்கொண்டால் அதை எளிதாக படித்துக் கொள்ள இயலும். இதைத்தான் இந்த NHM IndicTransliterator நீட்சி செய்கிறது. 

இந்த நீட்சி தற்பொழுது Tamil, Telugu, Hindi, Kannada, Malayalam, Diacritic, Roman ஆகிய 7 மொழிகளில் சிறப்பாக வேலை செய்கிறது. இந்த நீட்சியை கீழே உள்ள சுட்டியிலிருந்து தரவிறக்கி உங்கள் நெருப்புநரி உலாவியில் நிறுவிக்கொள்ளும் பொழுது, வரும் பிழைச்செய்தியில் Add to FireFox பொத்தானை க்ளிக் செய்து நிறுவிய பிறகு உலாவியை ரீஸ்டார்ட் செய்ய வேண்டியிருக்கும்.

இந்த நீட்சிக்கான விளக்கத்தை மலையாள வலைபக்கத்தில் இயக்கி பார்க்கலாம் (பிற மொழிகளில் எதுவும் சரியாக தெரியாது.. ஹி.. ஹி! ) நான் இதை சோதித்துப் பார்க்க www.mangalam.com என்ற மலையாள பத்திரிக்கையின் வலைபக்கத்தை திறந்துள்ளேன்.

இந்த பக்கத்தில் ஏதாவது டெக்ஸ்டின் மீது மவுசின் வலது பட்டனை க்ளிக் செய்து, திறக்கும் Context menu வில், NHM Transliterator -> Malayalam to -> Tamil என்பதை க்ளிக் செய்யுங்கள்.

அவ்வளவுதான் இனி ஒரு சில நொடிகளில் மொழிமாற்றத்தை திரையில் காணலாம்.

இதே போன்று பிறமொழி தளங்களிலும் செய்து பயன் பெறலாம்.

சரி இந்த வழியில் நமது தமிழ் வலைப்பூக்களை பிறமொழியில் கண்டால் எப்படி இருக்கும்.. முயற்சித்துப் பாருங்கள்.

இது எப்படி இருக்கு?…

 


Devices

Sign Up & Read Comfortably—Anytime, Anywhere

A subscription to Readability offers great features for mobile reading, saving articles for later and supporting the writers you enjoy. Learn More »

«

new aol id

Aum
The new mail id created under Aol.mail ia as follows.
pilavadipsastha
the pw is the vge
created on Sunday Aug 2011
my signature will be pilavadipsastha.

v.dotthusg@gmail.com has a new email address

TrueSwitch

v.dotthusg@gmail.com has a new e-mail address.

Old E-mail Address: v.dotthusg@gmail.com

New E-mail Address:pilavadipsastha@aol.com

Hello,

I have switched my e-mail address from v.dotthusg@gmail.com to pilavadipsastha@aol.com. Please be sure to update your Address Book and use my new e-mail address from now on.

Thank You!

pilavadipsastha@aol.com

Check out the new AOL. Most comprehensive set of free safety and security tools, free access to millions of high-quality videos from across the web, free AOL Mail and more.